Bản đồ thế giới trực tuyến


Vientiane giờ địa phương trên bản đồ thế giới trực tuyếnChọn thành phố bất kỳ trên bản đồ và tìm ra chính xác thời gian trong khu vực của bạn!Hiện tại thế giới thời gian trực tuyến và thời gian vùng trên khắp thế giới.

Làm thế nào để sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Trên bản đồ của thế giới, bạn cần phải chọn mong muốn bạn đất nước, thành phố
và nhấn vào nút bên trái của một con chuột máy tính, màn hình, bạn sẽ thấy
thời gian hiện tại ở quốc gia bạn quan tâm, cũng như thời gian của bạn trên máy tính
và bù đắp các múi giờ (UTC) trong giờ.

Bản đồ thế giới của thời gian sẽ cho phép bạn luôn luôn nhận thức được thời gian thực
bất cứ nơi nào trên thế giới.

Thưởng thức sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Tên viết tắt Vị trí Tất cả thời gian được tính
A Military UTC + 1 hour
ACDT Australia UTC + 10:30 hours
ACST Australia UTC + 9:30 hours
ADT Atlantic UTC – 3 hours
ADT North America UTC – 3 hours
AEDT Australia UTC + 11 hours
AEST Australia UTC + 10 hours
AFT Asia UTC + 4:30 hours
AKDT North America UTC – 8 hours
AKST North America UTC – 9 hours
ALMT Asia UTC + 6 hours
AMST Asia UTC + 5 hours
AMST South America UTC – 3 hours
AMT Asia UTC + 4 hours
AMT South America UTC – 4 hours
ANAST Asia UTC + 12 hours
ANAT Asia UTC + 12 hours
AQTT Asia UTC + 5 hours
ART South America UTC – 3 hours
AST Asia UTC + 3 hours
AST Atlantic UTC – 4 hours
AST Caribbean UTC – 4 hours
AST North America UTC – 4 hours
AWDT Australia UTC + 9 hours
AWST Australia UTC + 8 hours
AZOST Atlantic UTC ± 0 hour
AZOT Atlantic UTC – 1 hour
AZST Asia UTC + 5 hours
AZT Asia UTC + 4 hours
B Military UTC + 2 hours
BNT Asia UTC + 8 hours
BOT South America UTC – 4 hours
BRST South America UTC – 2 hours
BRT South America UTC – 3 hours
BST Asia UTC + 6 hours
BST Europe UTC + 1 hour
BTT Asia UTC + 6 hours
C Military UTC + 3 hours
CAST Antarctica UTC + 8 hours
CAT Africa UTC + 2 hours
CCT Indian Ocean UTC + 6:30 hours
CDT Caribbean UTC – 4 hours
CDT North America UTC – 5 hours
CEST Europe UTC + 2 hours
CET Africa UTC + 1 hour
CET Europe UTC + 1 hour
CHADT Pacific UTC + 13:45 hours
CHAST Pacific UTC + 12:45 hours
CKT Pacific UTC – 10 hours
CLST South America UTC – 3 hours
CLT South America UTC – 4 hours
COT South America UTC – 5 hours
CST Asia UTC + 8 hours
CST Central America UTC – 6 hours
CST Caribbean UTC – 5 hours
CST North America UTC – 6 hours
CVT Africa UTC – 1 hour
CXT Australia UTC + 7 hours
ChST Pacific UTC + 10 hours
D Military UTC + 4 hours
DAVT Antarctica UTC + 7 hours
E Military UTC + 5 hours
EASST Pacific UTC – 5 hours
EAST Pacific UTC – 6 hours
EAT Africa UTC + 3 hours
EAT Indian Ocean UTC + 3 hours
ECT South America UTC – 5 hours
EDT Caribbean UTC – 4 hours
EDT North America UTC – 4 hours
EDT Pacific UTC + 11 hours
EEST Africa UTC + 3 hours
EEST Asia UTC + 3 hours
EEST Europe UTC + 3 hours
EET Africa UTC + 2 hours
EET Asia UTC + 2 hours
EET Europe UTC + 2 hours
EGST North America UTC ± 0 hour
EGT North America UTC – 1 hour
EST Central America UTC – 5 hours
EST Caribbean UTC – 5 hours
EST North America UTC – 5 hours
ET Central America UTC – 5 hours
ET Caribbean UTC – 5 hours
ET North America UTC – 5 hours
F Military UTC + 6 hours
FJST Pacific UTC + 13 hours
FJT Pacific UTC + 12 hours
FKST South America UTC – 3 hours
FKT South America UTC – 4 hours
FNT South America UTC – 2 hours
G Military UTC + 7 hours
GALT Pacific UTC – 6 hours
GAMT Pacific UTC – 9 hours
GET Asia UTC + 4 hours
GFT South America UTC – 3 hours
GILT Pacific UTC + 12 hours
GMT Africa UTC ± 0 hour
GMT Europe UTC ± 0 hour
GST Asia UTC + 4 hours
GYT South America UTC – 4 hours
H Military UTC + 8 hours
HAA Atlantic UTC – 3 hours
HAA North America UTC – 3 hours
HAC North America UTC – 5 hours
HADT North America UTC – 9 hours
HAE Caribbean UTC – 4 hours
HAE North America UTC – 4 hours
HAP North America UTC – 7 hours
HAR North America UTC – 6 hours
HAST North America UTC – 10 hours
HAT North America UTC – 2:30 hours
HAY North America UTC – 8 hours
HKT Asia UTC + 8 hours
HLV South America UTC – 4:30 hours
HNA Atlantic UTC – 4 hours
HNA Caribbean UTC – 4 hours
HNA North America UTC – 4 hours
HNC Central America UTC – 6 hours
HNC North America UTC – 6 hours
HNE Central America UTC – 5 hours
HNE Caribbean UTC – 5 hours
HNE North America UTC – 5 hours
HNP North America UTC – 8 hours
HNR North America UTC – 7 hours
HNT North America UTC – 3:30 hours
HNY North America UTC – 9 hours
HOVT Asia UTC + 7 hours
I Military UTC + 9 hours
ICT Asia UTC + 7 hours
IDT Asia UTC + 3 hours
IOT Indian Ocean UTC + 6 hours
IRDT Asia UTC + 4:30 hours
IRKST Asia UTC + 9 hours
IRKT Asia UTC + 9 hours
IRST Asia UTC + 3:30 hours
IST Asia UTC + 2 hours
IST Asia UTC + 5:30 hours
IST Europe UTC + 1 hour
JST Asia UTC + 9 hours
K Military UTC + 10 hours
KGT Asia UTC + 6 hours
KRAST Asia UTC + 8 hours
KRAT Asia UTC + 8 hours
KST Asia UTC + 9 hours
KUYT Europe UTC + 4 hours
L Military UTC + 11 hours
LHDT Australia UTC + 11 hours
LHST Australia UTC + 10:30 hours
LINT Pacific UTC + 14 hours
M Military UTC + 12 hours
MAGST Asia UTC + 12 hours
MAGT Asia UTC + 12 hours
MART Pacific UTC – 9:30 hours
MAWT Antarctica UTC + 5 hours
MDT North America UTC – 6 hours
MESZ Europe UTC + 2 hours
MEZ Africa UTC + 1 hour
MHT Pacific UTC + 12 hours
MMT Asia UTC + 6:30 hours
MSD Europe UTC + 4 hours
MSK Europe UTC + 4 hours
MST North America UTC – 7 hours
MUT Africa UTC + 4 hours
MVT Asia UTC + 5 hours
MYT Asia UTC + 8 hours
N Military UTC – 1 hour
NCT Pacific UTC + 11 hours
NDT North America UTC – 2:30 hours
NFT Australia UTC + 11:30 hours
NOVST Asia UTC + 7 hours
NOVT Asia UTC + 6 hours
NPT Asia UTC + 5:45 hours
NST North America UTC – 3:30 hours
NUT Pacific UTC – 11 hours
NZDT Antarctica UTC + 13 hours
NZDT Pacific UTC + 13 hours
NZST Antarctica UTC + 12 hours
NZST Pacific UTC + 12 hours
O Military UTC – 2 hours
OMSST Asia UTC + 7 hours
OMST Asia UTC + 7 hours
P Military UTC – 3 hours
PDT North America UTC – 7 hours
PET South America UTC – 5 hours
PETST Asia UTC + 12 hours
PETT Asia UTC + 12 hours
PGT Pacific UTC + 10 hours
PHOT Pacific UTC + 13 hours
PHT Asia UTC + 8 hours
PKT Asia UTC + 5 hours
PMDT North America UTC – 2 hours
PMST North America UTC – 3 hours
PONT Pacific UTC + 11 hours
PST North America UTC – 8 hours
PST Pacific UTC – 8 hours
PT North America UTC – 8 hours
PWT Pacific UTC + 9 hours
PYST South America UTC – 3 hours
PYT South America UTC – 4 hours
Q Military UTC – 4 hours
R Military UTC – 5 hours
RET Africa UTC + 4 hours
S Military UTC – 6 hours
SAMT Europe UTC + 4 hours
SAST Africa UTC + 2 hours
SBT Pacific UTC + 11 hours
SCT Africa UTC + 4 hours
SGT Asia UTC + 8 hours
SRT South America UTC – 3 hours
SST Pacific UTC – 11 hours
T Military UTC – 7 hours
TAHT Pacific UTC – 10 hours
TFT Indian Ocean UTC + 5 hours
TJT Asia UTC + 5 hours
TKT Pacific UTC + 13 hours
TLT Asia UTC + 9 hours
TMT Asia UTC + 5 hours
TVT Pacific UTC + 12 hours
U Military UTC – 8 hours
ULAT Asia UTC + 8 hours
UTC Universal UTC ± 0 hour
UYST South America UTC – 2 hours
UYT South America UTC – 3 hours
UZT Asia UTC + 5 hours
V Military UTC – 9 hours
VET South America UTC – 4:30 hours
VLAST Asia UTC + 11 hours
VLAT Asia UTC + 11 hours
VUT Pacific UTC + 11 hours
W Military UTC – 10 hours
WAST Africa UTC + 2 hours
WAT Africa UTC + 1 hour
WEST Africa UTC + 1 hour
WEST Europe UTC + 1 hour
WESZ Africa UTC + 1 hour
WET Africa UTC ± 0 hour
WET Europe UTC ± 0 hour
WEZ Europe UTC ± 0 hour
WFT Pacific UTC + 12 hours
WGST North America UTC – 2 hours
WGT North America UTC – 3 hours
WIB Asia UTC + 7 hours
WIT Asia UTC + 9 hours
WITA Asia UTC + 8 hours
WST Africa UTC + 1 hour
WST Pacific UTC + 13 hours
WT Africa UTC ± 0 hour
X Military UTC – 11 hours
Y Military UTC – 12 hours
YAKST Asia UTC + 10 hours
YAKT Asia UTC + 10 hours
YAPT Pacific UTC + 10 hours
YEKST Asia UTC + 6 hours
YEKT Asia UTC + 6 hours
Z Military UTC ± 0 hourĐịa lý, chính trị bản đồ, địa hình chi tiết của Việt Nam và thế giới trong các trực tuyến năm 2024 - www.MAPSzoom.com
Tìm kiếm nâng cao trên bản đồ của thế giới: Các thành phố, đường giao thông, đường phố, nhà cửa, bất kỳ khu định cư bất cứ nơi nào trên hành tinh này.
Tính toán khoảng cách giữa các thành phố và các quốc gia trên bản đồ thế giới. Rất dễ dàng để tìm thấy bất kỳ đối tượng trên bản đồ thế giới
trong thành phố của bạn, chẳng hạn như thuốc, bệnh viện, ngân hàng, khách sạn, trạm xăng, quán cà phê và quán bar, khu vui chơi, sòng bạc
trung tâm mua sắm, cửa hàng tạp hóa, trường học, trạm xe buýt và nhiều hơn nữa. Tìm kiếm một địa điểm trên bản đồ bằng GPS tọa độ
và ngược lại tìm tọa độ GPS để địa chỉ trên bản đồ thế giới. Bản đồ của ùn tắc giao thông trực tuyến tất cả các
thành phố trên khắp thế giới. Dự báo thời tiết chi tiết trên bản đồ để tìm kiếm trực tuyến trong tất cả các thành
phố trên thế giới. Đo khoảng cách trên bản đồ thế giới.
Hiện tại thế giới thời gian trực tuyến và các múi giờ trên toàn thế giới. Đo diện tích và chu vi trên bản đồ địa lý
thế giới. Dải đo trên bản đồ thế giới. Cấu hình thủ công một vệ tinh món ăn để bất kỳ vệ tinh trực tuyến.

© 2015 MAPSzoom.com